13/04/2020

รายงานผลการสำรวจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน

รายงานผลการสำรวจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน สัปดาห์ที่ 4 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2563 รายงานผลการสำรวจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน สัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-21 พฤษภาคม 2563 รายงานผลการสำรวจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน สัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-14 พฤษภาคม 2563 รายงานผลการสำรวจ ระหว่างวันที่ 2-30 เมษายน 2563 รายงานผลการสำรวจรายสัปดาห์ (สัปดาห์ที่4  วันที่ 23-30 เมษายน 2563) รายงานผลการสำรวจรายสัปดาห์ (สัปดาห์ที่3  วันที่ 16-22 เมษายน 2563)     รายงานผลการสำรวจรายสัปดาห์ (สัปดาห์ที่2  วันที่ 9-15 เมษายน 2563)   รายงานผลการสำรวจรายสัปดาห์ (สัปดาห์ที่1  วันที่ 2-8 เมษายน 2563) รายงานผลสำรวจรายวัน […]

News
13/04/2020

หนังสือ “งานรำลึก12ปี นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์”

หนังสือ “งานรำลึก12ปี นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์”  >>>>>CLICK<<<<< งานรำลึก ๑๒ ปี นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นงานที่มูลนิธิ มิตรภาพบำบัด จัดต่อเนื่องมาทุกปี. ในปีนี้ประธานในงานคือ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและอดีตผู้ว่าการธนาคาร แห่งประเทศไทย ได้ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา : บทเรียนจากหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า”; ซึ่งได้กล่าวถึงบริการสาธารณะอีกประเภทหนึ่งที่ มีความสำคัญเช่นเดียวกับงานสาธารณสุข คือบริการทางการศึกษา. กองทุนเพื่อความเสมอภาค ทางการศึกษา (กสศ.) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ซึ่งหวังว่าการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไทย ในที่สุดจะสามารถประสบความสำเร็จ เหมือนภาคสาธารณสุขที่คุณหมอสงวนฯ และผู้ร่วมอุดมการณ์ได้ทำกับระบบประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า ที่ประสบความสำเร็จและได้รับคำ ชื่นชมจากทั่วโลก. ในงานมีการมอบรางวัล มิตรภาพบำบัดดีเด่นเหมือนเช่นทุกปี สำหรับปี ๒๕๖๒ ได้มอบรางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่น ๔ รางวัลและรางวัลชมเชย ๙ รางวัล ให้แก่ ผู้ป่วย อาสาสมัคร ผู้ให้บริการและหน่วยบริการที่ สนับสนุนงานมิตรภาพบำบัดตลอดมา ซึ่งทุกท่านที่ได้รับรางวัลล้วนสร้างผลงานที่ทรงคุณค่า มากกว่ารางวัลที่ได้รับทั้งสิ้น […]

News
13/04/2020

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ได้เข้าร่วมเสวนาออนไลน์ Suthichai live

ดร.ภญ.วลัยพร พัชรนฤมล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ได้เข้าร่วมเสวนาออนไลน์ Suthichai live: think tank ยุทธศาสตร์ การแก้ปัญหา COVID-19 ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุข และภาคเอกชน โดยมีคุณสุทธิชัย หยุ่น เป็นผู้ดำเนินรายการและร่วมเสวนาด้วย รับชมการเสวนาออนไลน์ย้อนหลัง 👉 http://www.youtube.com/watch?v=ANyO9yoaCsU

News
08/04/2020

สธ.ไทย ประชุมทางไกลกับรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนและอาเซียนบวกสาม หารือความร่วมมือตอบโต้ COVID-19

กระทรวงสาธารณสุขไทย ร่วมประชุมทางไกลกับรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนและอาเซียนบวก 3 แลกเปลี่ยนข้อมูล และหารือมาตรการสร้างความร่วมมือและการประสานงานในการตอบโต้การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในอาเซียน ——————————————————————————————————————————————————————————– นายแพทย์สำเริง  แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ร่วมการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนทางไกลสมัยพิเศษ ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือในการตอบโต้โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน ประกอบด้วย บรูไน ดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม รวมทั้งผู้แทนองค์การอนามัยโลกภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก ร่วมแลกเปลี่ยนมาตรการของไทยที่ให้ความสำคัญกับการค้นหาผู้ติดเชื้อตั้งแต่ระยะแรก และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง ได้เสนอให้ยกระดับความร่วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพควบคุมการระบาดของโรคในภูมิภาค และสร้างความมั่นใจว่ามาตรการจำกัดการเดินทาง จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตและการขนส่งยา วัคซีน และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการปกป้องชีวิตผู้ป่วย รวมทั้งเมื่อมียาและวัคซีนแล้ว ขอให้จัดสรรให้ประเทศสมาชิกอย่างเท่าเทียม ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้อาเซียนเอาชนะโรคนี้ได้ คือความพร้อมเพรียงในการตอบโต้ COVID-19 ของประเทศสมาชิก นอกจากนี้ รัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนได้รับรองแถลงการณ์ร่วมเพื่อร่วมมือกันจัดการกับ COVID-19 ในภูมิภาค โดยจะยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านกลไกอาเซียน การสื่อสารความเสี่ยงร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างรวดเร็ว การเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นของผู้ที่ติดเชื้อ การประสานความร่วมมือกับหุ้นส่วนการพัฒนาอื่นๆ ทั้งในภูมิภาคและระดับโลกในการสร้างศักยภาพในการตอบโต้ COVID-19 […]

News