17/08/2012

สัมมนาภาระโรคและสุขภาพของประชากรไทย เพื่อก้าวใหม่กับการพัฒนาระบบสุขภาพ

อึ้งไทยตาย-เดี้ยง สูญสุขภาพ 10.2 ล้าน DALYs ทุกปีิ เหล้า บุหรี่ ซิ่ง อ้วน เหตุหลัก : เมื่อวันที่ 15 ส.ค.ที่ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น ในการสัมมนา “ภาระโรคและสุขภาพของประชากรไทย เพื่อก้าวใหม่กับการพัฒนาระบบสุขภาพ”

News
30/01/2012

Universal access ‘saved 80,000 families

After four decades of developing health infrastructure and three decades of designing and implementing a number of different health insurance schemes, Thailand achieved universal healthcare coverage in 2002. Ever since,

News
30/01/2012

เสวนาหนังสือ “สุขภาพดีไม่ต้องจ่ายแพง-ปัจจัยสู่ความสำเร็จของระบบสุขภาพ”

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (International Health Policy Program, IHPP) ภายใต้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ London School of Hygiene and Tropical Medicine จัดงานเสวนาหนังสือ 

News