05/10/2012

สัมมนา PMCA Retreat นัด แนะ เพื่อพัฒนาการจัดประชุมครั้งต่อไป

เมื่อวันที่ 28-30 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา บุคลากรจำนวนแปดคนของ IHPP ได้แก่ ภูษิต, อารยา, กัญจนา อรัญญิก, ตวงทิพย์, วราภรณ์, สัญญา, กุมารี และ วลัยพร เข้าร่วมการสัมมนา “PMAC Retreat” ณ โรงแรมปานวิมาน จังหวัดเชียงใหม่ 

News
25/09/2012

The RESYST Annual Meeting was held in Cape Town

The RESYST Annual Meeting was held in Cape Town during 10-14 September 2012 RESYST is an international research consortium which aims to enhance the resilience and responsiveness of health systems to promote health and health equity, and to reduce poverty.

News
24/08/2012

Training workshop on global health in Vietnam

The Ministry of Health of the Socialist Republic of Vietnam organized the Training Workshop on Global Health from 21 to 22 August 2012 at the Head Office of the Ministry of Health, Vietnam. The training aims to build up and to strengthen the capacity

News
17/08/2012

สัมมนาภาระโรคและสุขภาพของประชากรไทย เพื่อก้าวใหม่กับการพัฒนาระบบสุขภาพ

อึ้งไทยตาย-เดี้ยง สูญสุขภาพ 10.2 ล้าน DALYs ทุกปีิ เหล้า บุหรี่ ซิ่ง อ้วน เหตุหลัก : เมื่อวันที่ 15 ส.ค.ที่ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น ในการสัมมนา “ภาระโรคและสุขภาพของประชากรไทย เพื่อก้าวใหม่กับการพัฒนาระบบสุขภาพ”

News
30/01/2012

Universal access ‘saved 80,000 families

After four decades of developing health infrastructure and three decades of designing and implementing a number of different health insurance schemes, Thailand achieved universal healthcare coverage in 2002. Ever since,

News