29/11/2013

‘สิทธิ’ กับ การยุติความรุนแรงต่อ ‘สตรี และ ครอบครัว’

25 พฤศจิกายน ของทุกปี คือ วันสากลแห่งการยุติความรุนแรงต่อสตรี ตามคำประกาศขององค์การสหประชาติ ที่กำหนดขึ้นเพื่อเตือนสติสังคมทั่วโลก ให้มองเห็นการกระทำความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงไม่ใช่ทางออกของการแก้ปัญหา แต่ควรได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขโดยเร็วที่สุด

News
31/12/2012

THE 7th ASIA-PACIFIC ACTION ALLIANCE ON HUMAN

THE 7th ASIA-PACIFIC ACTION ALLIANCE ON HUMAN RESOURCES FOR HEALTH (AAAH) ANNUAL CONFERENCE, BANGKOK, THAILAND 5th-7th December 2012 : This year’s 7th Annual Asia Pacific Action Alliance on Human Resources

News
13/12/2012

Farewell dinner for Dr. Mushtaque Chowdhury

Farewell dinner for Dr. Mushtaque Chowdhury, the outgoing Senior Adviser & Associate Director the Rockefeller Foundation On Friday December 7, 2012, the Asia-Pacific Action Alliance on Human Resources for Health (AAAH)

News
29/11/2012

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์สถานการณ์ความไม่เป็นธรรมด้านสุขภาพ ครั้งที่ 1

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์สถานการณ์ความไม่เป็นธรรมด้านสุขภาพ ครั้งที่ 1 ขึ้น ณ ห้องยุคลธร โรงแรมอมารี ดอนเมือง เมื่อวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

News
30/10/2012

การประชุม Multi-stakeholder Technical Meeting

การประชุม Multi-stakeholder Technical Meeting on Implementation Options Recommended by the CEWG เมื่อวันที่ 16-19 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) กระทรวงสาธารณสุข

News
12/10/2012

Thai global health experts join the Chatham House Meeting

Thai global health experts join the Chatham House Meeting during 8-9 October 2012 The IHPP senior advisors joined the first meeting of the Working Groups on ‘Moving towards Universal Coverage: Identifying Sustainable Methods

News