All posts by: Webmaster IHPP Thailand

About Webmaster IHPP Thailand

27/07/2017

บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16 หัวข้อเรื่องในปีนี้ คือ “บุหรี่ ภัยคุกคามต่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

News
20/07/2017

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสร้างความปลอดภัยในการทำงานและคุณภาพชีวิตของพยาบาล

ระหว่างวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2560  เวลา 08.30 – 17.00 น    ณ โรงแรมไมด้า โฮเทล งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี เอกสารการประชุมทั้งหมด  ดาวน์โหลด 

News