20/08/2021

รับสมัครนักวิจัยเพื่อปฏิบัติงานภายใต้แผนงาน “วิจัยนโยบายและระบบสุขภาพเรื่องเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ(Health Policy and Systems Research on Antimicrobial Resistance)” จำนวน 1 ตำแหน่ง

Download  Application-form_IHPF

Job Opportunity
About Webmaster IHPP Thailand