Blog

03/02/2020

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้มานำเสนอการดำเนินงาน โครงการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสาร และจัดทำเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ และสื่อสารภาพลักษณ์ของมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

Job Opportunity
About Webmaster IHPP Thailand